Ongelmia Osuuspankin yritystililtä maksettaessa

Osuuspankki on päivittänyt maksurajapintaansa, jonka vuoksi joillakin asiakkaillamme on ollut ongelmia maksaa tilausta OP:n yritystilitä. Uudessa rajapinnassa vaaditaan yritystilin käytön valtuutus ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jotta maksaminen onnistuu. OP:n sivuilla (https://www.op.fi/web/aspa/ukk...) kerrotaan seuraavaa:

Miten voin valtuuttaa yritystilin käytön ulkopuoliselle palveluntarjoajalle?

PSD2-direktiivin ja uuden Maksupalvelulain vaatimusten myötä OP tarjoaa ulkopuolisille palveluntarjoajille erillisrajapinnan, jonka kautta palveluntarjoajilla on mahdollisuus kysellä asiakkaiden tilitietoja, käynnistää maksutapahtumia ja kysellä tilin katetta asiakkaan valtuuttamana.

Pääsy yrityksen tilille perustuu yrityksen ja ulkopuolisen palveluntarjoajan väliseen sopimukseen, jossa pankki ei ole osallisena. Palveluntarjoaja lähettää OP:n PSD2 rajapintaan pyyntösanoman, jonka yrityksen käyttäjä, jolla on tiliin käyttöoikeus, vahvistaa omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Käyttöoikeutetulla tulee olla tilinomistajan ilmoittama erillinen lisäkäyttöoikeus, pystyäkseen vahvistamaan tilin käytön ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Lisäkäyttöoikeuden ilmoittaminen

Yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilö voi ilmoittaa tili- ja käyttäjäkohtaisesti tästä lisäkäyttöoikeudesta tilipankille joko henkilökohtaisesti, verkkoviestillä tai soittamalla puhelinpalveluumme OP 0100 05151.

Ilmoitathan seuraavat tiedot:

  • tilinumero, jonka käyttöoikeuksia muokataan
  • henkilön nimi ja henkilötunnus, jolle uusi lisäkäyttöoikeus lisätään
  • uusi lisäkäyttöoikeus: Tilitietopalvelu ja/tai Maksutoimeksiantopalvelu ja/tai Katekyselypalvelu
  • henkilö, jolla on tiliin vain tiedonsaantioikeus, voi saada lisäkäyttöoikeuden vain Tilitietopalveluun
  • henkilö, jolla on tiliin laaja käyttö- ja tiedonsaantioikeus, voi saada lisäkäyttöoikeuden tilitieto-, maksutoimeksianto- ja katekyselypalveluun
  • mihin sähköpostiosoitteeseen sähköinen allekirjoitusilmoitus lähetetään

Yritys päättää mitä ulkopuolisia palveluita käyttäjällä on oikeus vahvistaa. Käyttäjä, jolle tämä lisäkäyttöoikeus on myönnetty, voi vahvistaa minkä tahansa ulkopuolisen palveluntarjoajan pääsyn tilille, edellyttäen, että kyseinen palveluntarjoaja on viranomaisen hyväksymä.

Lue lisää ulkopuolisista palveluntarjoajista:https://www.op.fi/turvallinen-....

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Päivitetty 24.8.2020

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas tilaa Awanic Oy:ltä (myöhemmin ”Awanic”) digitaalisia palveluita. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä tilausehdot, jotta asiakas voi käyttää Awanicin tarjoamia digitaalisia palveluita.

Tilattu digitaalinen palvelu: LOVe – Lääkehoidon Osaaminen Verkossa -verkkokurssit (myöhemmin ”LOVe-verkkokurssit”) Awanic Oy:n toteuttamana Avaimet Käteen -palveluna. Avaimet käteen ­–palveluna tilattujen LOVe-verkkokurssien käyttöoikeus on voimassa 180 vuorokautta käyttäjän ensimmäisestä kirjautumiskerrasta LOVe-verkkokurssille. LOVe-verkkokursseja käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Palveluntarjoaja ja yhteystiedot: Palvelun tarjoaa Awanic. Yhteystiedot: Posti- ja käyntiosoite Rautatienkatu 20 C 26 33100 Tampere. Sähköpostiosoite love@awanic.fi. Puhelinnumero 010 2195 704 (arkisin 9:00-16:00).

Digitaalisen palvelun hinta: Avaimet käteen -palveluna LOVe-verkkokurssien hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Hinnasto on nähtävissä palvelun verkkosivuilla osoitteessa http://laakeosaaminen.fi/#hinnasto.

Digitaalisen palvelun asiakastuki: Asiakas voi olla yhteydessä Awanicin asiakastukeen puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköpostiosoite lovetuki@awanic.fi. Puhelinnumero 010 2195 704 (arkisin 9:00-16:00).

LOVe -verkkokursseilla asiakas voi tilatuilla tunnuksilla opiskella kurssimateriaalia itsenäisesti sekä suorittaa LOVe-verkkokurssien tenttejä valvotusti.

Avaimet käteen -palvelu on Awanicin ylläpitämä ja tarjoama verkkokoulutuspalvelu, jossa LOVe-verkkokurssit ovat asiakkaan käytössä tunnusten voimassaoloaikana. Tunnus LOVe-verkkokurssille on voimassa 180 vuorokautta lukien ensimmäisestä kirjautumisesta LOVe-verkkokurssille.

Tilaajalla tarkoitetaan asiakasta, joka tilaa verkkokaupasta LOVe-verkkokursseja Avaimet käteen -palveluna itselleen tai toisille osallistujille.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Awanicin ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Awanicilla on oikeus päivittää toimitusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia toimitusehtoja. Toimitusehdot ovat näkyvissä www.laakeosaaminen.fi -verkkosivustolla sekä tilausvahvistuksessa.

Avaimet käteen -palvelussa LOVe-verkkokurssien tilaaja vakuuttaa tilauksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi. LOVe-verkkokurssien suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty.

2. Tilauksen peruutusoikeus

Digitaalisen palvelun peruuttamisoikeus koskee Avaimet käteen -palveluna tilattujen LOVe-verkkokurssien käyttöoikeuksia. Tilaajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta. Tilauksen toimittamisella tarkoitetaan käyttäjätunnuksen toimittamista osallistujalle sekä toimitusvahvistuksen toimittamista tilaajalle. Tilaajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja tilaajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Digitaalisen sisällön toimittaminen alkaa, kun osallistuja kirjautuu ensimmäisen kerran oppimisalustalle. 

Peruutusilmoitus tulee tehdä kirjallisesti Awanicin asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen lovetuki@awanic.fi.

3. Vaihto-oikeus

Tilaajalla on vaihto-oikeus tilauksiinsa seuraavien ehtojen mukaisesti: 

Tilattu käyttöoikeus LOVe-verkkokurssiin voidaan vaihtaa toisen LOVe-verkkokurssin käyttöoikeuteen 60 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta, mikäli osallistuja ei ole aloittanut verkkokurssin käyttöä. Verkkokurssin käytön aloittamisen jälkeen vaihto-oikeus on voimassa 7 vuorokautta käytön aloittamisesta.

Tilatun LOVe-verkkokurssin käyttöoikeus voidaan vaihtaa toiselle osallistujalle 60 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta, mikäli osallistuja ei ole aloittanut verkkokurssin käyttöä. Verkkokurssin käytön aloittamisen jälkeen vaihto-oikeus on voimassa 7 vuorokautta käytön aloittamisesta.

Vaihto-oikeus päättyy yllä mainituista ehdoista poiketen välittömästi, jos osallistuja aloittaa LOVe-verkkokurssin tentin suorittamisen.

Jos asiakkaalla on tarve siirtää käyttöoikeus toiseen LOVe-verkkokurssiin tai toiselle osallistujalle, asiakas voi olla yhteydessä Awanicin asiakastukeen. Awanic ohjeistaa asiakasta käyttöoikeuden siirtoon liittyvissä käytännöissä.

4. Palvelun toimittaminen

Awanic toimittaa käyttäjätunnuksen osallistujalle tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jokaisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite, johon käyttäjätunnus toimitetaan. Awanic vastaa käyttäjätunnuksen lähettämisestä tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilaaja vastaa ilmoitettujen sähköpostiosoitteiden toiminnasta. Awanic pyrkii toimittamaan tilatun palvelun viimeistään kahden arkipäivän päästä tilauksesta.

5. Palvelun käyttö ja käyttöoikeudet materiaaliin

Tilattuja LOVe-verkkokursseja voi opiskella ja tenttiä tilatulla tunnuksella 180 vuorokautta käytön aloituksesta lukien. Asiakas tarvitsee palvelun käyttämiseen sähköpostiosoitteen, internet-yhteyden sekä internet-selaimen. Palvelu toimii nykyaikaisilla selaimilla, kuten esimerkiksi Google Chromella ja Mozilla Firefoxilla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta asiakkaalla käytössä olevan laitteen ja LOVe-verkkokurssien yhteensopimattomuusongelmista. Asiakas voi tiedustella tarkempia tietoja yhteensopivuusvaatimuksista Awanicin asiakastuesta.

Mikäli palvelun käytössä ilmenee ongelmia, asiakas voi olla yhteydessä Awanicin asiakastukeen. Awanic tekee ajoittain huoltotoimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa hetkittäisiä käyttökatkoja palveluun. Jos Awanicin huoltotoimenpiteistä johtuva palvelun käyttökatko aiheuttaa asiakkaalle haittaa, voidaan asiakkaan käyttöoikeutta LOVe-verkkokurssilla jatkaa käyttökatkon keston verran. Awanic ei vastaa kolmansien osapuolien aiheuttamista käyttökatkoista.

LOVe-verkkokurssien materiaali on tarkoitettu vain verkkokurssien osallistujien henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin kopioiminen, levittäminen tai muu jakelu tai muu tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottomasti kielletty. Awanicilla on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätunnus, mikäli käyttäjätunnuksella havaitaan väärinkäytöksiä.

6. Laskutus

Tilaajan on ilmoitettava laskutus- tai maksutiedot tilauksen yhteydessä. Tilaaja vastaa ilmoittamiensa laskutustietojen oikeellisuudesta. Awanic pidättää oikeuden keskeyttää asiakkaalta LOVe-verkkokurssien käyttöoikeuden, mikäli asiakkaan ilmoittamat laskutustiedot ovat virheelliset tai asiakas ei maksa Awanicin lähettämää laskua tilauksesta.